عصر دیرینه سنگی

عصر دیرینه سنگی

محیط طبیعی غارنشین در طی هزاران سال هیچ مناسبتی برای آفرینش هنری پیشرفته و ظریف نداشت زیرا تلاش برای صیانت ذات، شامل بیشترین بخش نیروهای جسمی و فکری ایشان بوده.


غار لاسکو در فرانسه

97/12/26

غار لاسکو در فرانسه

تصاویر شگفت انگیز غار لاسکو در فرانسه که تنها کمتر از هشتاد سال از کشف آن به دست دو پسر بچه می گذرد، شاید معرف کارکردهای جادویی برای هنرمند آن بوده است.

بیشتر بخوانید


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40