عصر نو سنگی

عصر نو سنگی

در این دوره انسان با اختراع کشاورزی و اهلی کردن حیوانات وحشی گامی بزرگ در جهت تسلط به محیط خود برداشت


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40