منتورینگ

منتورینگ

یافتن متخصص در حوزه های هنری به دور از بازیهای سلبریتی وار این دوره کاری بسیار دشوار است - اسپرودیزاین با معرفی اساتید صاحب عقیده و نام آشنا میتواند شما را در یافتن یک راهنما در اکثر حوزه های هنری یاری نماید - البته متخصصان این حوزه هم با معرفی خود به این سایت میتوانند نقشی موثر در اعتلای هرچه بیشتر حوزه هنر داشته باشند

تماس با ما جهت همکاری در منتورینگ سایت

تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40