هنر جهان اسلام

هنر جهان اسلام

دین مبین اسلام بزرگترین تاثیرات فرهنگی و عقیدتی را بر بخش عظیمی از دنیا داشته است، در این بین هنر نیز بی نصیب نبوده و بزرگترین میراث هنری بشر مربوط به دنیای اسلام است


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40