هنر روم باستان

هنر روم باستان

شاید اولین بار در طول تاریخ هنر ، این هنر روم بود که کاملا در خدمت سیاست قرار گرفت. هنرمند ناشناس رومی تنها هدف نمایش عظمت فاتحان روم را داشت


کولوسئوم بنایی شگفت انگیز اما بدنام

98/01/04

کولوسئوم بنایی شگفت انگیز اما بدنام

نمای آبله گون و سوراخ سوراخ فعلی کولوسئوم به دلیل به سرقت رفتن بست های فلزی آن در سده های اخیر است

بیشتر بخوانید


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40