هنر شرق دور

هنر شرق دور

تاثیر بودا بر هنر شرق دور حتی از تاثیر اسلام بر هنر جهان اسلام نیز بیشتر است، از شروع هنر این منطقه اطلاع دقیقی در دسترس نیست


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40