هنر قرن دوازده تا شانزده میلادی

هنر قرن دوازده تا شانزده میلادی

اتفاقی بزرگ در دنیای هنر مانند دیگر اتفاقات فرهنگی این قرون، ظهور رنسانس یا عصر نوزایی بود، هنرمندانی مانند داوینچی و میکلانژ وارد عرصه هنر می شوند


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40