هنر قرن نوزدهم میلادی

هنر قرن نوزدهم میلادی

هنر قرن نوزدهم مبتنی بر گسست کامل از سنت است ، تاثیرات انقلاب فرانسه و حضور سبک های جدید در همه ابعاد هنری مانند امپرسیونیسم


پل سزان از سرآمدان هنر مدرن

98/01/03

پل سزان از سرآمدان هنر مدرن

پل سزان در انزوایی خود خواسته توانست هنری ناب را ارائه دهد و تاثیرگذار بر هنرمندان بعد از خود چون پیکاسو و ماتیس باشد

بیشتر بخوانید


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40