هنر قرن هفده و هجده میلادی

هنر قرن هفده و هجده میلادی

این دو قرن شاهد استادان بزرگی در هنر هستیم که جهانی آکنده از زیبایی ناب را در برابر چشمان ما گشوده اند، در عصر خرد شاهد هنرمندانی مانند رامبرانت، پوسن و استن هستیم


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40