هنر مصر

هنر مصر

اگر هنر مصر باستان را در یک جمله بتوان تعریف کرد آن چیزی نیست مگر مفهوم جمله زندگی در خدمت مرگ، هنری مملو از متا فیزیک و جادو


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40