هنر میان رودان

هنر میان رودان

هنر بین النهرین هنری باشکوه و هنری است که مانند رودهای در بر گرفته آن همواره متلاطم و اسرار آمیز است، هنر این منطقه بسیار تحت تاثیر محیط است


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40