هنر یونان

هنر یونان

هنر یونان بیشتر متاثر از پرستش خدایان متعدد و البته فرهنگی غنی که اندیشمندانی مانند افلاطون و ارسطو آن را بنیان نهادند


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40