پایان نامه ها

پایان نامه ها

بخشی از کادر مجرب اسپرودیزاین اساتید دانشگاه های کشورمان در رشته هنر و معماری می باشند که در طیف وسیعی به عنوان داور یا راهنما به صدها دانشجو در انجام پایان نامه هایشان در این زمینه کمک کرده اند ،دانشجوهایی که ارزشمندترین نیروهای محرک هنر در کشور هستند


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40