پروژه های تئاتر

پروژه های تئاتر

پروژه های تئاتر همواره یکی از مهمترین فعالیت های گروه ما بوده است، این گروه افتخار همراهی بزرگانی مانند علی قمصری، رضا افشاری، احسان افشاری، حامد شفیع خواه، متین ستوده، سارا رسول زاده و حسین ضروری را داشته است

پروژه های تئاتر

تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40