پروژه های طراحی صحنه

پروژه های طراحی صحنه

طراحی صحنه یک رشته آکادمیک و پیشروست - به روز بودن در این رشته هنری و صنعتی از اهمیت به سزایی برخوردار است گروه اسپرودیزاین با حضوری فعال در این عرصه و شرکت در سمپوزیم های مختلف و متنوع در این حوزه و همچنین برگزاری دوره های مرتبط یکی از پیشگامان در این رشته می باشد

حضور در سمپوزیوم بین المللی طراحی صحنه و لباس

تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40