پروژه های منتخب

پروژه های منتخب

اولین رسالت ما معرفی هنرمدان ایرانی و هنر ارزشمند ایشان در هر شکل و فرمی می باشد در اسپرودیزاین فضایی تدارک دیده شده تا هنرمندان بتوانند به دور از هرگونه حاشیه آثار خود را به شکل رایگان در دید عموم قرار دهند تا همگان از هنرشان لذت ببرند

همکاری با ما در جهت ارسال پروژه های هنری

تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40